Ύφεση: 2009: 2010: 2011 και συνεχίζει.   Leave a comment

Ύφεση: 2009: 2010: 2011 και συνεχίζει.

Όταν η πραγματική ανεργία είναι πάνω από 20% τότε είναι σίγουρο ότι υπάρχει Ύφεση.

Δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική ανάπτυξη με ανεργία πάνω από 20%.

Η ανεργία μας λέει ότι το σύστημα είναι αποτυχημένο. Αποτυχημένοι είναι και όσοι ηγούνται του συστήματος αυτού.

12/08/2011

Από capital.gr

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 12:18

Ύφεση 6,9% δίνουν τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, επιβεβαιώνοντας την κρίση που μαίνεται στην αγορά.

Τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ είναι μην εποχιακά διορθωμένα δηλαδή δεν είναι συγκρίσιμα με την ύφεση του 5,5% που ανακοινώθηκε για το α΄ τρίμηνο του 2011.

Σημειώνεται ότι τα νέα στοιχεία συγκρίνονται με ύφεση 8,1% το προηγούμενο τρίμηνο και 8,8% μείωση ΑΕΠ στο τέλος του 2010.

Από την ΕΛΣΤΑΤ η μείωση αποδίδεται στην πτώση της εγχώριας ζήτησης (τελική καταναλωτική δαπάνη και ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου). Προκαλεί μεγαλύτερη από αυτή που φαίνεται μείωση του ΑΕΠ, η οποία αντισταθμίζεται εν μέρει από τη βελτίωση που σημειώθηκε στο εμπορικό ισοζύγιο.

Η απουσία ανακοίνωσης των στοιχείων εποχικά διορθωμένων (δηλαδή των στοιχείων που επισήμως ανακοινώνονται ως ΑΕΠ) αποδίδεται στην διακοπή της χρονολογικής σειράς των τριμηνιαίων στοιχείων της Γενικής Κυβέρνησης και τη διαθεσιμότητα στοιχείων για μια πολύ μικρή χρονική περίοδο (1ο τρίμηνο 2009 – 2ο τρίμηνο 2011) όπου πρέπει να εφαρμοστεί η εποχική διόρθωση, σε συνδυασμό με τις σημαντικές μεταβολές που σημειώνονται στους οικονομικούς δείκτες βάσει των οποίων «εκτιμάται το τριμηνιαίο ΑΕΠ, η εφαρμογή της εποχικής διόρθωσης δεν παρέχει ικανοποιητικά αποτελέσματα».

Advertisements

Posted August 12, 2011 by bmplefour in Greek Economy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: